Privacy verklaring

Bedrukwinkel, gevestigd aan Doetinchemseweg 217 te Westendorp is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens


· Doetinchemseweg 217 7054BG Westendorp
· E: info@bedrukwinkel.nl
· www.bedrukwinkel.nl
· KvK: 84420936

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bedrukwinkel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

· Bedrijfsnaam indien van toepassing.
· Voor- en achternaam.
· Adresgegevens.
· Telefoonnummer.
· E-mailadres.
· BTW-nummer (alleen als je dit hebt doorgegeven).
· Gegevens over jouw activiteiten op onze website (dit wordt anoniem opgeslagen).
· Internetbrowser en apparaat type (dit wordt anoniem opgeslagen).
· IP-adres (dit wordt anoniem opgeslagen).

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Bedrukwinkelaanjemuur.nl
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Bedrukwinkel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Om jouw bestelling bij je af te leveren. Daar valt ook onder het afhandelen van jouw
betaling en de mogelijkheid een account aan te maken. Verder gebruiken we je gegevens
om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met een offerte-aanvraag
of bestelling.
· Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Hiervoor gebruiken
we verschillende kanalen, zoals onze website en social.
· Bedrukwinkel B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
· Bedrukwinkel B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bedrukwinkel B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Bedrukwinkel B.V.) bij betrokken is.

· Als je gebruik maakt van de betaaldienst AfterPay gaan zij controleren of je voldoet aan
de voorwaarden. Hiervoor kunnen ze geautomatiseerde systemen gebruiken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Je gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. Dat heeft te maken met regels van de
Belastingdienst. In die regels staat dat wij als bedrijf verplicht zijn onze administratie zeven
jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen we je gegevens alleen als je daarom
vraagt. De reden dat wij dat doen is dat je niet opnieuw al je gegevens hoeft door te geven
als je een nieuwe bestelling wilt doen. Wil je dat wij je gegevens verwijderen? Stuur een e-
mail naar info@bedrukwinkel.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Bedrukwinkel B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bedrukwinkel B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Derden met wie wij je gegevens delen zijn onder
andere vervoersdiensten zoals DHL.

Cookies die wij gebruiken
· Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
· Bedrukwinkel B.V. gebruikt cookies van Google Analytics om meer inzicht te krijgen
over hoe (potentiële) klanten onze website gebruiken, zodat we deze kunnen optimaliseren.
Ook gebruiken we deze cookies om jou op maat gemaakte content en advertenties aan te
kunnen bieden. De gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen. Met
Google hebben we een verwerkersovereenkomst.
· Onlangs hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan.
· Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
· Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als
deze niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) te zaken doen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bedrukwinkel B.V. en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
· Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bedrukwinkel.nl. Als je een
account hebt, kun je zelf ook een aantal zaken aanpassen.

· Wij zijn verplicht om onze administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
Dat houdt in dat wij bepaalde gegevens pas mogen verwijderen als die termijn is
verstreken.
· Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe hebben wij je persoonsgegevens beveiligd?
Bedrukwinkel B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice via info@bedrukwinkel.nl